Tuesday, 7 February 2012

Latihan 4-Soalan Berpandukan gambar

Bina karangan berdasarkan gambar di atas. Karangan anda hendaklah tidak melebihi 250 patah perkataan.

No comments:

Post a Comment