Tuesday, 7 February 2012

Latihan 5 Peribahasa

Jawab soalan berdasarkan jawapan yang diberi.

Saya tidak menyangka bahawa pemuda itu ................................... hendak meminang saya.  1.   ada hati
  2.   isi hati
  3.   jauh hati
  4.   cekal hati

No comments:

Post a Comment