Thursday, 2 February 2012

Latihan 3 Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi.

Oleh kerana Siti seorang yang sangat teliti, dia ................. untuk menyiapkan kerja sekolahnya agar tidak melakukan kesilapan.
A.mengambil peluang B.mengambil langkah C.mengambil berkat D.mengambil masa

No comments:

Post a Comment