Thursday, 2 February 2012

Latihan 2 Soalan Tatabahasa : Simpulan Bahasa

Jawab Soalan Brdasarkan Jawapan yang diberi.

1 Walaupun telah berunding selama lima jam, mereka masih belum mendapat .................bagi menyelesaikan masalah yang rumit itu.
A. jalan keluar B. jalan belakang C. jalan pintas D. jalan tengah

No comments:

Post a Comment